Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

SZKOLENIA JĘZYKOWE - METODY NAUCZANIA

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy dla firm oraz szerokiej wiedzy naszych metodyków i lektorów, dobieramy zestaw metod i technik nauczania zapewniający każdemu uczestnikowi szkolenia szybki postęp i rozwój umiejętności komunikacyjnych. Sukces szkolenia nie ogranicza się w przypadku naszej szkoły do stosowania jednej, uniwersalnej metody. Maksimum efektywności nauczania osiągamy dzięki zastosowaniu podejścia holistycznego, polegającego na wykorzystywaniu najciekawszych i najbardziej skutecznych elementów różnych metod i technik nauczania. Celem naszych lektorów podczas szkolenia jest motywowanie Kursantów do aktywnego używania języka w procesie komunikowania się już od najniższych poziomów nauczania. Metoda komunikacyjna urozmaicana jest odgrywaniem ról, scenkami, prezentacjami, symulacjami, improwizacjami, pracą w parach oraz grupach, a także zadaniami zbliżonymi do codziennej pracy w firmie. Podczas szkolenia niezwykle istotną rolę odgrywa opanowanie przez uczestników odpowiedniego i bogatego słownictwa umożliwiającego swobodny udział w spotkaniach, negocjacjach oraz tworzenie e-maili, raportów oraz prezentacji. Podejście leksykalne jest bardzo ważnym uzupełnieniem metody komunikacyjnej.

KURSY JĘZYKOWE I NAUKA ANGIELSKIEGO W L²- LANGUAGE CONSULTING

Nasz dział ekspertów i zarazem pasjonatów nadzorujących kursy językowe i szkolenia nieustannie aktualizuje metody i techniki nauczania. Na bieżąco wprowadzamy innowacyjne narzędzia i podejścia, które powstają dzięki zaangażowaniu wybitnych pedagogów z Polski oraz z zagranicy (native speakers). W efekcie tych działań nauka angielskiego i innych języków obcych staje się sposobem na życie. Nasze kursy językowe i szkolenia to przede wszystkim budowanie silnej motywacji, wspartej pozytywnymi emocjami, niezbędnymi do przeprowadzenia angażującego procesu nauczania. Przekazujemy wiedzę, która ma zastosowanie praktyczne w życiu codziennym oraz przede wszystkim w środowisku biznesowym, a także na dalszych etapach samodoskonalenia. Kursy językowe i ich profil a także metody szkolenia dopasowywane są do potrzeb i specyfiki grupy oraz możliwości lingwistycznych uczestników szkolenia. Prowadzone przez nas szkolenia i kursy językowe uczą wyrażania myśli, emocji, opisywania zdarzeń w nowym języku, praktycznych w naturalnych sytuacjach życia codziennego raz podczas kontaktów biznesowych. Nauka angielskiego i każdego języka obcego wymaga także umiejętności mediacji i rozumienia różnic kulturowych, przekładających się na gramatykę, intonację, sposób wyrażania się, słownictwo. Nasze szkolenia i kursy językowe umożliwiają poznanie aspektów będących odzwierciedleniem odmienności obyczajów danej narodowości. Nasza szkoła językowa to nie tylko tradycyjna nauka angielskiego. Zapewniamy każdemu uczestnikowi szkolenia dostęp do opracowanych przez profesjonalistów materiałów dydaktycznych z dużym naciskiem na pomoce multimedialne. Spełniają one nie tylko znaczącą funkcję edukacyjną, ale także umożliwiają kursantom np. swobodne poruszanie się w internecie i umiejętne korzystanie z jego bogatych zasobów.

KURS ANGIELSKIEGO ON-LINE I NIE TYLKO

We współpracy z lektorami, nauczycielami akademickimi, metodykami i trenerami biznesu stworzyliśmy dla naszych Klientów platformę e-learningową, umożliwiającą nieograniczony miejscem i czasem dostęp do materiałów edukacyjnych on-line. Dzięki zastosowaniu tej technologii uczący się mogą aktywnie uczestniczyć w procesie edukacji, samodzielnie wybierać dodatkowe pomoce dydaktyczne, tym samym podnosząc poziom umiejętności, a także oceniać swoje postępy.

PRZYKŁADOWE METODY I TECHNIKI NAUCZANIA

T2S (teacher to student) Inaczej określana jako bezpośredni tok nauczania. Polega na prowadzeniu aktywnych, naturalnych rozmów w obcym języku. Celem działania jest przekonanie uczniów o istotnej roli żywego języka, wartości kontekstów i sytuacji. Podkreśla duże znaczenie naturalnego, autentycznego kontaktu z poznawanym językiem.

Dryle językowe Celem tej techniki nauczania jest właściwe przyswojenie intonacji, rytmu i akcentu nowych dźwięków, nieistniejących w języku ojczystym. Zadania uczą rozumienia słów wraz z układami gramatycznymi, a także ich właściwego wypowiadania. Muzyka, poprzez emocjonalne angażowanie uwagi, znacząco ułatwia proces zapamiętywania właściwych zwrotów, idiomów i artykulacji wyrażeń.

Metoda naturalna Oznacza słuchanie obcojęzycznych wypowiedzi. Kontekst wypowiedzi jest zrozumiały dla słuchaczy ze względu na jasno sprecyzowany przez nauczyciela kontekst sytuacji. Prowadzący zajęcia posługuje się bardzo prostym językiem, z zastosowaniem aktywnej mimiki i gestów, wzmacniających proces aktywnego rozumienia i zapamiętywania. Głównym celem metody jest dostarczenie maksymalnie największej liczby sensownych, naturalnych, zrozumiałych wypowiedzi.

Słowno-słuchowa prezentacja tekstów Jest to słowno-słuchowe wprowadzanie materiału dydaktycznego, zawartego w podręcznikach. Ćwiczenie gwarantuje intensywną współpracę językową nauczyciela i uczniów, rozwijając sprawność rozumienia i słuchania. Uwaga słuchających skupia się na działaniach prowadzącego, który wykorzystuje przygotowane pomoce, rysunki na tablicy, oraz wykorzystując mimikę, gesty i określone czynności mające na celu wyjaśnienie nowej leksyki.

Total Physical Response (TPR) Określana także jako metoda „reagowania całym ciałem”. Opiera się na założeniu, że nauce i zapamiętywaniu sprzyja przysłuchiwanie się i adekwatny do kontekstu ruch fizyczny. Ćwiczenie polega na wydawaniu przez nauczyciela prostych poleceń, które po uprzednim zademonstrowaniu są wykonywane przez grupę. Celem jest uruchomienie pracy obu półkul mózgu, odpowiedzialnych za mowę, język i motorykę. Metoda stosowana jest najczęściej w początkowych etapach nauczania.

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły