Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Profesjonalne szkolenie biznesowe dofinansowane w 80-100 % na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Link do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/

Profesjonalne szkolenie biznesowe dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS dla firmy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275 400 zł:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY KFS W 2017 ROKU

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 39 318 900 zł:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Profesjonalne szkolenie biznesowe dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS 2017 - KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Szkolenia KFS 2017 - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

KFS 2017 - SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) - INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.
Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

KFS 2017 - ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W SWOJEJ FIRMIE !

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS W 2017 ROKU

 1. Wybierz szkolenie z oferty Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting.
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu  Pracy.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Wniosek składa się w PUP-u właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

W przypadku pytań i wątpliwości  skontaktuj się z nami.


KONTAKT Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting:

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

EWIDENCJA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS):

Cambridge School of English - http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=27370

L2 – Language Consulting - http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=42736

POLECAMY KURSY I SZKOLENIA

Szkolenia językowe dla firmy:

Cambridge School of Englishhttp://cambridge.com.pl/kursy-stacjonarne/szkolenia-dla-firm.html

L2 – Language Consultinghttp://language.com.pl/kim-jestesmy/co-nas-wyroznia.html

Profesjonalne szkolenia biznesowe: http://language.com.pl/szkolenia-zawodowe.html

Profesjonalne szkolenia z zarządzania (m.in. kursy menadżerskie zarządzania strategicznego, szkolenia z  zarządzania kryzysowego, zarządzanie zmianą, finansami, portfolio projektowym, zasobami ludzkimi, Assessment i Development Center, rozwój talentów, szkolenia dla start-upów, szkolenia z przedsiębiorczości korporacyjnej, imprezy, których celem jest budowanie zespołów) z wykorzystaniem międzynarodowej platformy symulacyjnej do nauki zagadnień biznesu "Simteam".  Korzystanie z symulacji w czasie szkolenia znacząco wpływa na efektywność uczenia się i rozwój kompetencji, gdyż zawiera czynnik zabawy, a także angażuje emocje uczestnika (badania pokazują, że nauka poprzez symulację umożliwia 75% wskaźnik przyswajania wiedzy, podczas gdy normalne uczenie się poprzez słuchanie zapewnia tylko 10% wskaźnik przyswajania wiedzy). Warto też wspomnieć, że współpracujemy z doświadczonymi trenerami i wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania).

Pożyteczne linki:

UP Warszawa:

https://www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy/formy-wsparcia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły

Please publish modules in offcanvas position.