Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkolenia językowe dla firm

Przed rozpoczęciem szkolenia:

 • Prezentujemy naszą ofertę, w której zawarte są wszelkie istotne informacje na temat planowanego kursu
 • Przeprowadzamy testy sprawdzające poziom zaawansowania potencjalnych kursantów
 • Analizujemy potrzeby językowe naszych przyszłych słuchaczy
 • Przeprowadzamy podział na grupy
 • Dobieramy odpowiednie materiały szkoleniowe

W trakcie szkolenia:

 • Przygotowujemy dla naszych Klientów miesięczne raporty z frekwencji kursantów
 • Przeprowadzamy systematyczne hospitacje prowadzonych zajęć
 • Organizujemy spotkania z kadrą lektorską prowadzącą szkolenia dla danego Klienta
 • Badamy postęp kursantów za pomocą testów śródsemestralnych
 • Regularnie monitorujemy satysfakcję kursantów poprzez indywidualne kontakty telefoniczne z kursantami
 • Przeprowadzamy testy końcowe

Po zakończeniu szkolenia językowe:

 • Przygotowujemy indywidualne raporty postępów podsumowujące osiągnięcia kursantów
 • Przeprowadzamy ankiety zadowolenia
 • Wręczamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Testy kwalifikujące:

Grupa wykwalifikowanych audytorów spotka się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, by przeprowadzić testy sprawdzające poziom zaawansowania. Pozwoli to nam na utworzenie grup o jednolitym poziomie zaawansowania. W tym celu posługujemy się narzędziem zwanym Quick Placement Test, który służy wiarygodnej i rzetelnej ocenie umiejętności językowych.

Potrzeby językowe:

Opracowana przez grupę profesjonalistów wnikliwa Analiza Potrzeb Językowych (APJ) naszych przyszłych kursantów umożliwia nam zaprojektowanie kursu doskonale dopasowanego do potrzeb każdej grupy. Wskazane cele szkoleniowe i potrzeby pozwolą nam na trafny wybór właściwych materiałów szkoleniowych oraz selekcję odpowiednich zadań i ćwiczeń rozwijających umiejętności naszych słuchaczy.

Materiały szkoleniowe

Wszystkie materiały szkoleniowe są opracowywane i dobierane przez zespół metodyków naszej szkoły. Wybór materiałów uzależniony jest od wcześniejszej analizy potrzeb językowych oraz określonego testem poziomu zaawansowania. Posługujemy się podręcznikami renomowanych wydawnictw językowych oraz różnorodnymi materiałami dodatkowymi. Dokładamy wszelkich starań, by prowadzone przez nas zajęcia były efektywne i interesujące.

Raport z frekwencji kursantów Na koniec każdego miesiąca przygotowujemy zestawienia frekwencji dla naszych Klientów. Wysoka frekwencja i systematyczność są istotnymi czynnikami mającymi ogromny wpływ na wyniki procesu nauczania.

Hospitacje prowadzonych zajęć W trosce o wysoką jakość oferowanych przez nas usług i satysfakcję naszych Klientów, zespół metodyków przeprowadza regularne hospitacje prowadzonych zajęć. Pozwala nam to nie tylko na pełną kontrolę procesu dydaktycznego, ale również na wnikliwą ocenę jakości prowadzonych zajęć. Obserwacje metodyków są następnie postawą do rozmów okresowych oraz projektowania ścieżek szkoleniowych kadry lektorskiej.

Testy końcowe Przed zakończeniem każdego semestru przeprowadzamy testy semestralne, których wyniki pozwalają podsumować poczyniony przez uczestników szkolenia językowe postęp. W połączeniu z wnikliwą analizą testów śródsemestralnych, testy końcowe są źródłem cennych informacji, dzięki którym możemy rzetelnie określić poziom kompetencji językowej uczestników kursu, ich poziom motywacji i zaangażowania.

Indywidualne raporty Po zakończeniu każdego semestru słuchacze otrzymują od nas kompleksowy raport z postępów w nauce. Dodatkowo raport ten zawiera indywidualne wskazówki dotyczące dalszej nauki i obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Szkoła języków obcych, szkolenia językowe

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły