Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi z symulacją biznesu online - treningi personalne

Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dzielą się na dwa główne typy. Pierwszy z nich to szkolenia kompleksowe, które obejmują szczegółowy opis zarządzania zasobami ludzkimi przekazywany uczestnikom. Istnieją także kursy uczące wybranych aspektów dotyczących zasobów ludzkich, takich jak wpływ tych zasobów na efektywność korporacji i kształtowanie jej wartości.

Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi z symulacją biznesu online

Doświadczenia i badania wskazują na pozytywne efekty metody kształcenia tzw. blended learning oraz zastosowania nowoczesnych technologii do wspierania kursów szkoleniowych. Dlatego też unikalna platforma do symulacji biznesu jest doskonałym narzędziem kładącym większy nacisk na zasoby ludzkie niż jakikolwiek inny rodzaj podejścia.

Istnieje wiele tematów związanych z zarządzeniem zasobami ludzkimi, gdzie symulacja biznesu może pomóc w zrozumieniu różnych aspektów i wpływów zarządzania tymi zasobami.

Możliwe tematy treningi personalne

 • Zasoby ludzkie i strategia rekrutacji
 • Reakcje na tendencje rynkowe, zatrudnienie w trudnym środowisku
 • Alokacja pracownika i zarządzanie jakością projektu
 • Zarządzanie działaniami pracownika
 • Rozwój zasobów ludzkich i szkolenia pracowników
 • Motywowanie i nagradzanie pracowników
 • Współpraca zasobów ludzkich z innymi obszarami funkcjonalnymi (sprzedaż, finanse, itp.)
 • Efekty zarządzania zasobami ludzkimi

Kiedy stosować szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi

Istnieją wstępnie zdefiniowane analizy przypadku dostosowane do krótszych (trwających kilka godzin) i dłuższych (nawet kilkudniowych) kursów szkoleniowych, ale możesz także tworzyć swoje zestawy spełniające indywidualne wymagania. W zależności od rozległości materiału istnieje kilka typów szkoleń, w których nasza platforma symulacyjna może pomóc uczestnikom w lepszym przyswajaniu przekazywanej im wiedzy.

 • Ogólne kursy menedżerskie, skierowane do uczestników, którzy chcą rozpoznawać efekty i istotność zarządzania zasobami ludzkimi oraz postrzegać go jako całość.
 • Szkolenia oparte o konkretne tematy związane z zasobami ludzkimi, takimi jak alokacja, szkolenie pracowników, motywacja lub tworzenie strategii dotyczących zasobów ludzkich.
 • Szkolenia dotyczące zarządzania sytuacjami kryzysowymi lub zmianami, mające zastosowanie w sytuacjach, gdzie wymagane jest podejmowanie niezwłocznych decyzji związanych ze strategiami dotyczącymi zasobów ludzkich w sytuacjach, w których następują nieoczekiwane zmiany na rynkach lub zmiany dotyczące siły roboczej w wirtualnej firmie.

Informacje dotyczące symulacji

Ponieważ wirtualne firmy realizują projekty w celu uzyskania dochodów, potrzebują one także sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi celem realizacji projektów o wysokiej jakości i wzbudzenia zadowolenia u klientów. Wirtualni pracownicy dysponują doświadczeniami w swoich osobistych specjalnościach, a ich osobiste preferencje wpływają na ich satysfakcję związaną z pracą w wirtualnej firmie.

Uczestnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłową alokację pracowników, ponieważ doświadczenie, specjalność i preferencje wirtualnej siły roboczej mogą w znacznym stopniu wpłynąć na jakość projektów. Uczestnicy spotykają się z dylematami podczas długofalowego rozwijania działu zasobów ludzkich w swojej firmie. Przy tworzeniu strategii dotyczącej zasobów ludzkich, muszą wziąć pod uwagę koszty pracy, satysfakcję pracowników a nawet tendencje rynkowe.

Kwestią najbardziej priorytetową jest zarządzanie zasobami ludzkimi w strategicznym horyzoncie czasowym: uczestnicy mogą zarządzać i rozwijać wirtualnych pracowników uwzględniając przy tym odpowiednie koszty pracy oraz szanse.

Symulacja ma duże możliwości dostosowywania do każdego programu szkoleniowego dotyczącego zasobów ludzkich. Można stworzyć spersonalizowaną analizę przypadku o określonych obszarach tematycznych (problemy z alokacją, kwestie motywacyjne, kontrola zasobów, itp.)  w celu podkreślenia określonych tematów związanych z zasobami ludzkimi podczas szkoleń. Można także zastosować gotową symulację z automatycznie generowanymi ćwiczeniami dotyczącymi zasobów ludzkich.

Przykłady analiz przypadku

Możliwości zastosowania SimTeam są niemalże nieograniczone. Elastyczne ramy symulacji umożliwią Ci dostosowanie każdej symulacji do Twoich potrzeb oraz tematu szkolenia. Zasoby ludzkie są jednym z głównych czynników w trakcie symulacji, a platforma SimTeam gwarantuje wiele możliwości do skupienia się na problemach i ćwiczeniach związanych z tymi zasobami. Oto przykłady niektórych analiz przypadku:

 • Kwalifikacje pracowników są niewystarczające do realizacji Twoich projektów. Jak sobie poradzisz z tym problemem?
 • Musisz zwiększyć motywację pracowników, aby upewnić się, że nie odejdą z firmy.
 • Przejmujesz firmę, w której proces delegowania i alokacji nie uwzględnia satysfakcji klienta. Jak rozdysponować pracowników aby spełnić oczekiwania klientów?
 • Jak reagować na zmiany na rynku za pomocą szkoleń i programów rozwojowych dla pracowników?

Kto powinien wziąć udział?

Wykorzystanie symulacji przy kursach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest przydatne dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą głębiej spojrzeć na specyfikę procesów zatrudniania, zarządzania, rozwoju i nagradzania pracowników. Symulacja generuje środowisko, w którym uczestnicy uczą się w sposób praktyczny już po krótkim wprowadzeniu do platformy i wyjaśnieniu jej zasad. Uczestnicy symulacji osiągają praktyczną i użyteczną wiedzę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły