Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Dlaczego stosujemy symulację biznesu online podczas kursu?

Główną przyczyną stosowania symulacji jest wykorzystanie nowej wiedzy zaprezentowanej na kursie. Symulacje udoskonalają proces uczenia się.

W odróżnieniu do wykładów, gdzie trudno jest na bieżąco reagować, a jednocześnie słuchać wykładowcy, symulacje dają uczestnikom możliwość wchodzenia i wychodzenia z dyskusji.

Symulacje są motywujące, a uczestnicy są bardzo zaangażowani w proces. Dzieje się tak, ponieważ uczestnicy zazwyczaj widza symulację jako rywalizację. Motywuje to ich do głębokiej dyskusji, zaangażowania i asymilacji.

Badania pokazują, że różne podejścia do nauki wykazują różne poziomy przyswajania wiedzy praktycznej sięgające (dzięki symulacji) siedemdziesięciu pięciu procent. („Piramida nauczania” – Uniwersytet motoroli: Tworzenie świadomości dla 21 wieku, Corporate University Xchange maj/czerwiec 1996, Tom 2 nr 3.). Symulacje mogą służyć do „rewitalizacji” i motywacji grupy. Mają także pozytywny wpływ na przyswajanie wiedzy przez uczestników.

Symulacje mogą pomóc w łączeniu teorii z praktyką: treść teoretyczna musi być uzupełniona przez sesje z uczestnikami w celu sprawdzenia ich umiejętności.W połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania, gry biznesowe zwiększają efektywność uczenia się i pomagają studentom połączyć wiedzę teoretyczną z wyzwaniami, które spotkają ich w prawdziwym świecie biznesu. Uczestnicy mogą wcielać się w rolę menedżerów podejmujących ważne decyzje. Wiąże się to z wzięciem odpowiedzialności za konsekwencje popełnionych błędów. Dzięki temu, ich poziom przyswajania wiedzy rośnie w bardzo szybkim tempie.

Symulacja stanowi platformę zaangażowania uczestników, gdzie komunikacja, wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystanie indywidualnych umiejętności w celu osiągnięcia zespołowego sukcesu są czynnikami bardzo istotnymi dla dynamiki zespołu. Wszystko to prowadzi do interakcji pomiędzy członkami zespołu oraz ich zaangażowania w treść kursu.

Dlaczego stosujemy symulację biznesu online Simteam podczas kursu?

Informacje o symulacji SimTeam

SimTeam jest platformą do symulacji biznesu na zasadzie modelowania działania przedsiębiorstw bazujących na projektach. Podczas symulacji, uczestnicy tworzą zespoły reprezentujące różne modele firm. Uczestnicy wcielają się w różne role menedżerskie w ramach tych firm. Oprogramowanie symuluje warunki konkurencyjnego rynku, na którym przedsiębiorstwa konkurują ze sobą. W trakcie symulacji, uczestnicy uczą się tworzyć strategię firmową oraz tego w jaki sposób utworzyć efektywną i wydajną organizację w celu osiągnięcia strategicznych celów.

Platforma SimTeam posiada automatyczne funkcje finansowe (główną księgę; bilans księgowy, rachunek zysków i strat, raport z przepływów pieniężnych) zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

 Każdy zespół pracuje w ramach modelowego przedsiębiorstwa, gdzie napotyka na ogromne, wynikające ze specyfiki rynku (zewnętrzne) wyzwania (różniące się między sobą w zależności od analizy przypadku) oraz wyzwania wynikające z dostępności siły roboczej i aktualnych przepływów pieniężnych. Szkoleniowiec może także przypisywać poszczególnym uczestnikom indywidualne zadania i osobiste cele na podstawie ich roli menedżerskiej w wirtualnej organizacji. Te indywidualne zadania i cele mogą być ze sobą sprzeczne, co może doprowadzić do konfliktów pomiędzy członkami zespołu tak jak w prawdziwej sytuacji gdy w grę wchodzi zarządzanie zmianą.

Szkoleniowiec może także przydzielić zespołom zadania podczas symulacji, jak np.: sporządzenie raportu i zaprezentowanie strategii.

Stosowanie analizy przypadku podczas symulacji

Podczas szkolenia, szkoleniowcy mogą stosować różne analizy przypadku. Analizy przypadku są precyzyjnie skonstruowanymi programami edukacyjnymi charakteryzującymi się określonymi warunkami początkowymi, przygotowanymi zdarzeniami rynkowymi oraz celami zdefiniowanymi dla uczestników.

Analizy przypadku mogą być dostosowane do celów szkoleniowych oraz liczby uczestników. Zespoły zazwyczaj opracowują strategię swojej wirtualnej firmy i podejmują decyzje w zespołach 4 lub 5-osobowych, jednakże w przypadku niektórych scenariuszy mogą one współpracować z innymi zespołami budując w ten sposób głębszą dyskusję pomiędzy uczestnikami, co za tym idzie, komunikację interpersonalną, która sprawia, że podejmowanie decyzji staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

Szkoleniowcy mając wybór spośród stale powiększającej się liczby naszych analiz przypadku, mogą skupić się na zaangażowaniu uczestników w kierunku budowania zespołów, ponieważ wszystkie analizy stymulują dynamikę zespołową oraz wspólne podejmowanie decyzji. Stwarzają one możliwości generowania dodatkowych zadań takich jak tworzenie strategii, rozwiązywanie problemów czy prezentacje.

symulacje

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły