Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkolenie zarządzanie zmianami ze wsparciem symulacja biznesowa on-line

Cele kursu / Cele nauki

 • Zmiana biznesu jest skomplikowanym procesem z uwagi na stosunki pomiędzy środowiskiem biznesowym, organizacją, jej ludźmi i wspierającymi technologiami.
 • Zmiana może być zainspirowana w wewnątrz organizacji lub wywołana czynnikami zewnętrznymi. W obu przypadkach udana zmiana w zarządzaniu biznesem powinna przekonać uczucia i umysły członków załogi. To z kolei wymaga od lidera grupy zrozumienia czynników motywujących każdego członka zespołu. Lider powinien być elastyczny i kreatywny w zaspokajaniu tych motywacji tak, aby wszystkie strony na tym skorzystały.
 • Podczas kursu, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób działa dynamika efektywnego zarządzania zmianami oraz w jaki sposób zidentyfikować i odblokować niechęć do zmian, co sprawi, że zespoły będą współpracować i przyspieszy się proces wdrażania programów dotyczących zmian. Uczestnicy będą także praktykować techniki komunikacji związane ze zmianą.
 • Program zachęci uczestników do patrzenia na zmianę jako na okazję do motywacji i innowacji.

Tematy szkolenie zarządzanie zmianą

 • Przygotowanie na zmianę
 • Zmiana strategii zarządzania
 • Zmiana procesu zarządzania
 • Psychologia zmian
 • Zarządzenie zmianami
 • Komunikacja zmian
 • Plan zarządzania niechęcią do zmian
 • Plan na zmiany
 • Aspekty organizacyjne zmian
 • Zmiana technik treningowych i szkoleniowych
 • Wzmocnienie zmiany
 • Diagnostyka luk i zarządzanie niechęcią do zmian
 • Planowanie i wdrażanie czynności naprawczych w obrębie zmian

Wyniki z nauki uczestników

Podczas kursu uczestnicy nauczą się następujących rzeczy

 • Zrozumieją podstawy zarządzania zmianami poprzez identyfikację poziomów zmian.
 • Zrozumieją ludzki czynnik zmiany i dowiedzą się jak pomóc ludziom efektywniej uporać się ze zmianą utrzymując ich zaangażowanie oraz prowadząc ich przez proces zmiany.
 • Zrozumieją różne typy zmian, które wpływają na organizację i dowiedzą się w jaki sposób poruszać się po profesjonalnych modelach podejścia w celu wpierania oczekiwanych przez organizację wyników każdej inicjatywy zmian.
 • Nauczą się identyfikować i pracować z partnerami biznesowymi w zakresie inicjatywy do zmian oraz jak planować, realizować i oceniać efektywną komunikację wymaganą do zbudowania i utrzymania ich zaangażowania.
 • Nauczą się oceniać wpływy zmian w celu zbudowania zespołów efektywnie wdrażających zmiany oraz rozpoznawać i usuwać niechęć do zmian.
 • Zrozumieją proces podtrzymywania zmian oraz to, w jaki sposób wdrożyć inicjatywę zmian jako nowy „standardowy model biznesu”.

Szkolenie zarządzanie zmianami ze wsparciem symulacja biznesowa on-line

 

Kto powinien wziąć udział?

Kurs ten jest przeznaczony dla managerów, profesjonalistów, członków zespołu lub konsultantów wdrażających lub wspomagających proces zmiany jako część ich roli oraz dla studentów szkół biznesowych i uniwersytetów, którzy biorą udział w kursach menedżerskich i potrzebują doświadczenia w zarządzaniu zmianami.

Sugerowany plan szkolenia zarządzanie zmianą

DZIEŃ 1 (wykłady i grupy dyskusyjne)

 • Wstęp do zarządzania zmianami
 • Dynamika zmian
 • Przygotowanie do zmian
 • Narzędzia do zarządzania zmianami
 • Wzmacnianie zmian

DZIEŃ 2 (ćwiczenia symulacyjne)

 • Wstęp do środowiska nauczania; wyjaśnienie zasad (0,5 – 1 godzina)
 • Ustalanie celów dla zespołów - (15 minut)
 • Rozszerzone analizy przypadków: dwie symulacje w zespołach - (2x3 godziny)
 • Przypisanie tematów podczas symulacji (np.: doświadczanie i przezwyciężanie niechęci; ćwiczenia komunikacyjne)
 • Ocena i informacja zwrotna - (0,5 - 1 godzina)

DZIEŃ 3 (opcjonalny)

 • Przegląd kluczowych punktów nauczania
 • Szczegóły kluczowych tematów

Całkowity wymagany czas: 2-3 dni

 

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły