Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Trener dr ADAM CHMIELEWSKI


Wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik wielu firm szkoleniowych. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rachunkowości bankowej i analizie sprawozdań finansowych. Działalność szkoleniową przeplata doświadczeniami praktycznymi, kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.


Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Studia magisterskie ukończone w 1997 roku z wyróżnieniem.
Doktorat na temat: „Wpływ doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych” obroniony w kwietniu 2002.

Kwalifikacje zawodowe

Biegły rewident nr 13080
Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Doświadczenie zawodowe

Polsko-Kanadyjski Bank Św. Stanisława S.A.         1996 r. – 1999 r.
Zastępca Głównego Księgowego. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową Banku.

ekoDecor spółka jawna                     2002 r. – 2004 r.
Dyrektor Finansowy.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania     od 2002 r.
Adiunkt – wykłady na studiach dziennych i zaocznych, zajęcia z rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rachunkowości bankowej.

Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU        od 2011 r.
Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

Działalność szkoleniowa                     od 1997 r.
Współpraca z kilkoma firmami szkoleniowymi, m. in.:
Eurofinance Training, Warszawski Instytut Bankowości, Progress Group, Institute for International Research, Nova Skills

Projekty szkoleniowe i konsultingowe dla firm, m. in.:
BZ WBK, BPH, Polbank, Societe Generale, Kancelaria Prawna – Domański, Zakrzewski, Palinka, Kancelaria Prawna GLN, Sąd Okręgowy w Warszawie, Schneider Electric, TP S.A., Budimex, Dromex, Polskie Radio, Ministerstwo Skarbu Państwa, KNF, CBA.


Wybrane publikacje

 • Dobór nośników jako czynnik kształtujący wynik kalkulacji kosztów, Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku, Zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości, Spała 2000.
 • Rachunek kosztów działań, Doradca Dyrektora Finansowego, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2002.
 • Integracja podsystemów rachunkowości na przykładzie amortyzacji naturalnej, (wspólnie z M. Winter), referat w J. Turyna, W. Szczęsny, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2004.
 • Jakich błędów unikniesz , stosując rachunek kosztów działań?, Analiza i kontrola finansowa w praktyce, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2004.
 • Ewidencja księgowa kredytów, Rachunkowość bankowa nr 9/2005, Warszawa 2005.
 • Metodologia doboru nośników kosztów, Problemy zarządzania 4/2006, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, (wspólnie z E. Pietrusińską i R. Pietrusińskim) referat w J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2007.
 • Magia dwóch słupków, rzecz o nauczaniu rachunkowości na poziomie podstawowym, referat w Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Akademia rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2007.
 • Cost driver selection methods, w pr. zb. pod red.  A. Z. Nowaka i B. Glinki Management: Qualitative and quantitative research, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Rachunkowość w rolnictwie – wybrane zagadnienia wymogów ewidencyjnych, referat w Zeszytach Naukowych SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 66, Warszawa 2008.
 • Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych spółek za rachunkowość, (wspólnie z M. Winter), referat w S. Rudolf (red.) Rola Nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Jak dobierać nośniki kosztów, aby wyniki kalkulacji były wiarygodne, Controlling i rachunkowość zarządcza nr 9 (120) wrzesień 2009, wyd. Infor.
 • Bariery wdrożenia narzędzi controllingu, referat w J. Turyna, W. Szczęsny, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, W-wa 2009.
 • Analiza przepływów pieniężnych metodą znaków, referat w  Przedsiębiorczość – aspekty finansowe i społeczne, pod red. Szczęsny, Turyna, Wymysłowski, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa 2010.
 • Komitet audytu a jakość audytu zewnętrznego, wspólnie z M. Ambroziakiem, Problemy Zarządzania vol. 9 nr 4 (34) Kapitał i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom II, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, zima 2011.
 • Zarządzanie kosztami działań podstawowych, wspomagających i niepotrzebnych. referat w red. J. Turyna, W. Szczęsny, S.Wymysłowski, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, str. 343-351, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania, r. 2011.
 • Implementacja budżetowania zadaniowego na Wydzia¬le Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, referat w „Rachunkowość a controlling”, pod. red. E. Nowaka i M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 291, Wrocław 2013.
 • Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami domowymi, referat w „Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności”, pod red. H. Buk, J. Szostaka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 59, Poznań 2015.
 • Gry w nauczaniu ekonomii, wspólnie z M. Mijalem, referat w „Oeconomica 319(79)2, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2015, str. 49-56.

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły

Please publish modules in offcanvas position.