Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkolenie z wywiadu jawnoźródłowego (ang. open source intelligence - OSINT), na poziomie podstawowym.

 • Dowiedz się, czym jest wywiad jawnoźródłowy i jakie są jego korzyści;
 • Poznaj innowacyjne techniki wyszukiwania;
 • Oszczędzaj czas;
 • Zminimalizuj koszty na zatrudnienie zewnętrznych konsultantów.

Wprowadzenie:

Wiele badań przeprowadzanych przez specjalistów z sektorów: ds. zgodności, prawnego oraz finansowego obejmuje pozyskiwanie informacji dotyczących pracowników, podwykonawców, dostawców, klientów, dystrybutorów lub innych podmiotów będących w relacjach z klientem.

Charakter technik pozyskiwania informacji, wykorzystywanych w ramach wywiadu ze źródeł otwartych (‘OSINT’) gwałtownie ewoluuje, a dostępne obecnie źródła informacji są całkowicie różne od tych znanych jeszcze kilka lat temu. Ponadto, regulacje dotyczące ochrony danych osobowych stale ulegają zmianie, czego rezultatem jest zmniejszająca się dostępność informacji w ogólnodostępnych bazach danych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nasza firma postanowiła wprowadzić do swej oferty szkolenia z zakresu wywiadu ze źródeł otwartych dla specjalistów z sektorów ds. zgodności, prawnego oraz finansowego, a także dla researcherów, infobrokerów, oraz analityków z sektora rządowego i prywatnego. Celem szkoleń jest wyjaśnienie oraz pogłębienie wiedzy na temat technik wyszukiwania informacji oraz narzędzi wykorzystywanych podczas przeprowadzenia efektywnego wywiadu ze źródeł otwartych, co niewątpliwie przyczyni się do polepszenia wyników pracy uczestników.

Wartość dodana oferty:

 • Wzrost efektywności działań opartych na analizie informacji ze źródeł otwartych.
 • Wsparcie przy podjęciu decyzji rekrutacyjnych oraz nawiązaniu nowych relacji businessowych, a także bardziej efektywny monitoring.
 • Skrócenie czasu przygotowania raportów OSINT.
 • Wzrost świadomości wobec potencjalnie alarmujących sygnałów oraz ryzyka z nimi związanego.
 • Oszczędność kosztów. Poprzez szybkie i efektywne przeprowadzenie wewnętrznego wywiadu ze źródeł otwartych, klient może skoncentrować się na pozyskaniu informacji z innych źródeł (HUMINT), które są dużo bardziej złożone i powinny tym samym zostać powierzone profesjonalnym i uprawnionym podmiotom.
 • Rozwój wewnętrznych zasobów firmy dla konkurencyjnej i strategicznej analizy.

Grupa docelowa:

Wewnętrzne departamenty ds. zgodności & zespoły radców prawnych w międzynarodowych korporacjach:

 • Wyszukuj informacje na poziomie zaawansowanym na temat nowych dostawców, strategicznych partnerów, potencjalnych celów akwizycji, podmiotów zależnych, nowych pracowników itp. 
 • Wspieraj dochodzenia przed zaangażowaniem zewnętrznej pomocy prawnej.
 • Popraw efektywność procesu KYC (Poznaj swojego klienta).

Departamenty zarządzania ryzykiem oraz windykacji w instytucjach finansowych:

 • Zyskaj głęboki wgląd w cyfrowy profil obecnych i potencjalnych klientów. 
 • Wspieraj zewnętrzne dochodzenia przed przyznaniem decyzji kredytowych lub poszukiwaniem majątku.
 • Wspieraj strategie w obszarach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i oszustw finansowych.

Kancelarie prawne:

 • Wspieraj dochodzenia.
 • Usprawniaj postępowania sądowe.

Zespoły ds. fuzji i przejęć:

 • Optymalizuj sprawdzenie alarmujących sygnałów w kontekście potencjalnych transakcji.
 • Przeprowadzaj skuteczną weryfikację życiorysu kluczowej kadry w celu sprawdzenia czy nie istnieje konflikt interesów.

Podmioty rządowe oraz stowarzyszenia (Izby Handlowe, Ambasady, NGO itp.):

 • Przeprowadzaj szczegółową weryfikację dostawców dóbr komercyjnych oraz usług.
 • Ulepsz proces wewnętrznej weryfikacji reputacji potencjalnych kandydatów biorących udział w publicznych przetargach oraz kandydatów do zatrudnienia na wyższe stanowiska.

Program:

Część 1:

Pierwsza część szkolenia zaprezentuje ogólne i międzynarodowe podejście do wywiadu ze źródeł otwartych. Omówione zostaną następujące kwestie:

 • Podstawy dotyczące zaawansowanych technik wyszukiwania, obejmujące wyszukiwanie logiczne oraz zaawansowane wyszukiwanie kompozycji słów.
 • Porady oraz techniki wyszukiwania nazwisk słowiańskich, arabskich oraz typowych dla innych narodowości.
 • Rozpoznawanie treści SEO oraz ORM, czyli tworzenie pozytywnych, bądź negatywnych profili w Internecie.
 • Wstępna weryfikacja firm z zachowaniem minimalnego kosztu.
 • Porównanie i przykłady różnych międzynarodowych oraz regionalnych baz danych.

Część 2:

 • Druga część szkolenia zaprezentuje lokalne podejście do wywiadu ze źródeł otwartych. Omówione zostaną następujące kwestie: 
 • Wprowadzenie:
 • Ogólna definicja oraz klasyfikacja źródeł białych.
 • Holistyczne omówienie pojęcia OSINT oraz jego barier.
 • Część główna: ogólna charakterystyka źródeł otwartych dostępnych w Polsce:


  • Pozyskiwanie informacji za pomocą wyszukiwarek (omówienie głównych wyszukiwarek internetowych oraz ich alternatyw; stosowanie operatorów; ogólne zasady tworzenia tzw. „search terms”; omówienie tzw. pamięci podręcznej).
  • Media i publikacje (zalety i zagrożenia; przykłady źródeł szarych).

  • Social media, czyli pozyskiwanie informacji z mediów społecznościowych.
  • Polskie oficjalne rejestry i ich możliwości oraz przykłady dostępnych baz danych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

Program szkolenia został opracowany w oparciu o doświadczenie zespołu i obejmuje szeroki zakres praktycznych technik wykorzystywanych podczas wykonywania wywiadu z otwartych źródeł. Główne zagadnienia szkolenia obejmują następujące tematy:

Techniki wyszukiwania:

Szkolenie pokrywa różnorodne techniki wyszukiwania informacji, które mogą zostać wykorzystane w ramach wywiadu ze źródeł otwartych. W ramach szkolenia omówione zostaną nie tylko podstawowe, ale również zaawansowane techniki wyszukiwania, takie jak: wyszukiwanie logiczne oraz zaawansowane wyszukiwanie kompozycji słów. Przedstawione zostaną techniki wyszukiwana w najbardziej popularnych bazach danych, między innymi: oficjalnych rejestrach firm, archiwach medialnych, bazach danych informacji kredytowej oraz serwisach społecznościowych. Szkolenie wzbogacą praktyczne przykłady.

Gdzie szukać?

W Polsce jest w przybliżeniu 50 ogólnodostępnych baz danych, które stanowią istotną część zasobów polskiego researchera zajmującego się wywiadem ze źródeł otwartych. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno najważniejsze z otwartych baz danych, jak i sytuacje, dla których są one istotne.

Techniki śledcze – społeczne oraz profesjonalne sieci kontaktów:

Rosnąca wszechobecność serwisów społecznościowych sprawia, iż stają się one jednym z podstawowych źródeł informacji. Podczas szkolenia zostaną omówione społeczne oraz profesjonalne sieci kontaktów, ze szczególnym naciskiem na: techniki wyszukiwania, tworzenie „fałszywych tożsamości” oraz identyfikację potencjalnie alarmujących sygnałów.

Regionalne oraz globalne wyszukiwania:

CEECG jest firmą działającą w wielu jurysdykcjach oraz posiadającą bogatą wiedzę na temat różnic dotyczących informacji pochodzących ze źródeł otwartych na świecie. Z tego powodu, podczas szkolenia zostaną przedstawione międzynarodowe oraz regionalne bazy danych.

Kroki do rozważenia w przypadku zidentyfikowania alarmujących sygnałów:

Podczas szkolenia zostaną omówione konkretne studia przypadków, które przedstawią kroki, jakie np. specjalista ds. zgodności może podjąć w sytuacji zidentyfikowania alarmujących sygnałów.

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły