Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Kursy i szkolenie z zarządzania finansami z zastosowaniem symulacji biznesu online

Cele kursu / Cele nauki

Celem kursu z zarządzania finansami z zastosowaniem platformy SimTeam jest pozyskanie i zrozumienie oraz umiejętność wykorzystania podstawowych koncepcji zarządzania finansami w biznesie oraz narzędzi analizy, takich jak podstawy księgowości, analiza raportów finansowych, kontrola, planowanie/prognozowanie, zarządzanie przepływem/płynnością gotówkową, ocena firmy, znajomość kosztów kapitałowych i struktury kapitałowej.

Tematy szkolenie z zarządzania finansami

 • Księgowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Kontrola
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Analiza przepływów gotówkowych
 • Planowanie / prognozowanie
 • Prognozowanie przepływów gotówkowych
 • Analiza raportów finansowych (bilans księgowy, raport zysków i strat)
 • Finansowanie
 • Wycena firmy

Kursy i szkolenie z zarządzania finansami z zastosowaniem symulacji biznesu online

Wyniki z nauki uczestników

 • Rozumieją podstawowy model księgowy
 • Potrafią analizować i interpretować raporty finansowe
 • Potrafią ocenić ryzyko firmy, ocenić co determinuje te ryzyko oraz jak wpływa to na wartość firmy.
 • Potrafią analizować działania firmy w zakresie określenia jej mocnych i słabych stron oraz możliwości zastosowania analizy finansowej w celu udoskonalenia jej działań.
 • Rozumieją różne kategorie kosztów oraz strukturę marży
 • Rozumieją procesy budżetowe i techniki prognozowania
 • Potrafią prognozować przyszłe działania i potrzeby finansowe firmy.
 • Potrafią przedyskutować różne metody analizy projektów, sposoby ich zastosowania oraz metody działania w przypadku sprzecznych rekomendacji.
 • Wiedzą, że „gotówka to podstawa”
 • Potrafią opisać co wpływa na wartość firmy i w jaki sposób zarządzanie może mieć wpływ na elementy warunkujące tą wartość.
 • Potrafią zidentyfikować kluczowe elementy wpływające na wartość w celu zarządzania wartością firmy.
 • Rozumieją różne techniki wyceny i odpowiednie standardy
 • Stosują podstawowe koncepcje wyceny.
 • Łączą cele finansowe ze stosowaną strategią
 • Potrafią określić czym jest dźwignia finansowa, wytłumaczyć jak firma może wpłynąć na dźwignię i jak ona może wpłynąć na firmę.
 • Potrafią zastosować narzędzia rachunkowości zarządczej w odniesieniu do problemów biznesowych

Kto powinien wziąć udział?

 • Kurs dla menedżerów niefinansowych skierowany jest do wszystkich menedżerów, niezależnie od branży. Co więcej, celem tego kursu nie jest zrobienie z ludzi księgowych; celem jest raczej przekazanie ludziom narzędzi do zrozumienia liczb co pozwoli im na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
 • Kurs finansowy z określonymi tematami (np.: zarządzanie przepływem gotówkowym) dla osób zainteresowanych danym tematem.
 • Kurs finansowy w szkole biznesowej lub na uniwersytecie: dla studentów uczestniczących w kursach związanych z finansami i dostępem do środowisk komputerowych.

Sugerowany plan szkolenia z finansów:

Kurs jednoetapowy

Sugerowany plan szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy (w formie prezentacji) dotyczącej wybranych tematów – (1-3 godziny)
 • Wprowadzenie do środowiska nauczania i wyjaśnienie zasad symulacji – (0,5 – 1 godzina)
 • Ustalanie celów dla zespołów - (15 minut)
 • Przeprowadzenie symulacji SimTeam jako rozszerzonej analizy przypadku - (2-6 godzin)
 • Przydzielenie zadań podczas symulacji dotyczących wybranych tematów (np.: analiza wyników finansowych firm modelowych, przygotowanie biznesplanu / prognozy finansowej w arkuszu Excel; obliczenie wartości firmy; prezentacja wyników)
 • Ocena i informacja zwrotna - (0,5 - 1 godzina)

  Całkowity wymagany czas: 0,5 - 1,5 dnia

Kurs wieloetapowy

Kurs może być także organizowany w trybie wielu sesji. W tym przypadku każda sesja może trwać od 1,5 do 3 godzin. Ten rodzaj kursu może być zorganizowany w różnych formach:

 • Każdy kurs rozpoczyna się od sesji przekazywania wiedzy, po której to studenci uczestniczą w analizie przypadku SimTeam dotyczącej danego tematu (tj. sesje symulacji nie są połączone).
 • W trakcie trwania kursu, zapisywana jest jedna symulacja i stosowana jest do przedstawienia określonych tematów (np.: w pewnym momencie, uczestnicy analizują wyniki, a w innym, przygotowują prognozę przepływu gotówkowego).

Przykład końcowego raportu z symulacji

wykresy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły