Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Kursy i szkolenie na rozpoczęcie działalności (Start-up) z zastosowaniem symulacji biznesu online

“ Rozpoczęcie działalności to tworzenie czegoś nowego w warunkach ekstremalnej niepewności” (Eric Ries)

Edukacja podczas procesu inkubacji rozpoczynanej działalności

Istotnym elementem procesu inkubacji rozpoczynanej działalności jest kompleksowe szkolenie biznesowe skierowane do personelu. Podczas tego szkolenia, uczestnicy mogą zaznajomić się z kluczowymi koncepcjami i narzędziami zarządzania, które będą fundamentalne dla sukcesu ich firmy.

Przedsiębiorczość

Ciągle zmieniające się warunki ekonomiczne sprawiają, że przedsiębiorczość musi stawać się elastyczna, adaptowalna, szybka, innowacyjna oraz charakteryzować się duchem agresywnej konkurencyjności. W takim konkurencyjnym środowisku ekonomicznym, głównym celem jest odkrycie, pozyskanie i utrzymanie przewagi nad konkurencją. Przedsiębiorcze nastawienie jest podstawowym wymaganiem dla sukcesu w biznesie nowo powstałych firm.

Kursy i szkolenie na rozpoczęcie działalności (Start-up) z zastosowaniem symulacji biznesu online

 

Przedsiębiorczość firmowa (Shaker A. Zahra) to zestaw czynności zaprojektowany do zwiększenia umiejętności firmy w zakresie innowacyjności, podejmowania ryzyka i korzystania z szans kreujących się na rynku. Celem przedsiębiorczości firmowej są nowe przedsięwzięcia biznesowe, nowo otwierające się rynki lub obydwa te elementy. Przedsiębiorczość firmowa to połączenie przedsiębiorczych czynności wielu uczestników (Robert A. Burgelman).

Przedsiębiorczość zewnętrzna to linia przedsiębiorczych działań łączących zasoby rozproszone po środowisku z zasobami posiadanymi przez firmę w celu stworzenia nowego układu generującego zysk finansowy. Przedsiębiorczość wewnętrzna realizowana jest w celu najefektywniejszego połączenia ze sobą zasobów wewnętrznych firmy (Michael G. Brizek).

Symulacja na platformie SimTeam idealnie wpisuje się w program kursów z zakresu przedsiębiorczości z naciskiem na rozpoczynanie działalności. Uczestnicy praktykują pracę w zespołach, mierzą się z konkurencją i uczą się różnych technik istotnych pod kątem doskonalenia ich umiejętności.

Cele kursu / Cele nauki

 • Uczestnicy doświadczą sytuacji, w których będą mieli szansę zrozumieć i spróbować rożnych podejść do przedsiębiorczości.
 • Firmy uczestników zmierzą się ze zmianami środowiskowymi oraz działaniami konkurencji. Będą opracowywać sposoby reakcji na te wyzwania, oceniać ryzyko i współpracować z partnerami w zespole.
 • Uczestnicy nauczą się jak patrzeć szerzej podczas podejmowania istotnych i trudnych decyzji i potrzebować będą współpracy oraz wykorzystania każdego funkcjonalnego obszaru firmy.
 • Uczestnicy będą zmuszeni do myślenia i podejmowania długofalowych decyzji, ale także do bilansowania krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa.

 Tematy

 • Założenie i rozwój firmy w zmieniającym się środowisku zewnętrznym.
 • Praktyka w podejmowaniu decyzji.
 • Świadomość konsekwencji decyzji finansowych.
 • Planowanie finansów.
 • Analiza wyników finansowych.
 • Rozwój długoterminowej przewagi nad rynkową konkurencją.
 • Rozpoznawanie szans.
 • Zatrudnianie odpowiednich zespołów.
 • Alokacja zasobów w ramach projektów.
 • Finansowanie rozwoju.
 • Wycena firmy.

Wyniki z nauki uczestników

Podczas kursu uczestnicy nauczą się następujących rzeczy:

 • Nauczą się funkcjonować w środowisku, w którym ich innowacyjne podejście może stanowić fundamentalny element sukcesu ich zespołu.
 • Nauczą się oceniać środowisko rynkowe oraz dostosowywać się do niego.
 • Zrozumieją ocenę ryzyka oraz zdobędą praktykę w podejmowaniu ryzyka.
 • Doświadczą konsekwencji finansowych swoich decyzji.
 • Zdobędą praktykę w pracy zespołowej.
 • Zrozumieją wagę strategicznego myślenia.
 • Zdobędą praktykę w strategicznym podejściu.
 • Zwiększą świadomość i umiejętność rozpoznawania szans.
 • Zrozumieją proces wyceny firmy.

Kto powinien wziąć udział?

 • Kadra i pracownicy odpowiedzialni za rozpoczęcie działalności
 • Uczestnicy programów inkubacji działalności oraz przyspieszania rozpoczynania działalności.
 • Studenci szkół biznesowych i uniwersytetów uczestniczący w kursach menedżerskich z naciskiem na przedsiębiorczość.

Sugerowany plan szkolenia

1) Kurs jednoetapowy

 • Wstęp do koncepcji przedsiębiorczości firmowej (1 – 2 godziny)
 • Wstęp do środowiska nauczania i wyjaśnienie zasad symulacji (0,5 – 1 godzina)
 • Ustalanie celów dla zespołów - (15 minut)
 • Symulacja SimTeam, podczas której uczestnicy mogą praktykować elementy z głównych obszarów jednocześnie doświadczając zmian rynkowych oraz konkurencji pomiędzy firmami (4 – 6 godzin)
 • Ćwiczenia tematyczne (podczas symulacji): ustalanie celów strategicznych dla firm, ocena zdarzeń rynkowych, dostosowanie strategii do zmian na rynku oraz działań konkurencji
 • Ocena i informacja zwrotna - (0,5 - 1 godzina)

Całkowity wymagany czas: 1-1,5 dnia

2) Kurs wieloetapowy

Kurs może być także organizowany w trybie wielu sesji. W tym przypadku każda sesja może trwać od 1,5 do 3 godzin. Ten rodzaj kursu może być zorganizowany w dwóch formach:

a. Każdy kurs rozpoczyna się od sesji przekazywania wiedzy, po której to studenci uczestniczą w analizie przypadku SimTeam dotyczącej danego tematu (tj. sesje symulacji nie są połączone)

b.  W trakcie trwania kursu, zapisywana jest jedna symulacja i stosowana jest do przedstawienia określonych tematów (np.: w pewnym momencie, uczestnicy analizują wyniki, a w innym, przygotowują prognozę przepływu gotówkowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły