Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Kurs zarządzania strategicznego z zastosowaniem symulacji biznesu online

Cele kursu / Cele nauki

elem kursu jest rozwinięcie długofalowego myślenia i zrozumienia skomplikowanych decyzji oraz strategicznej istotności współpracy pomiędzy różnymi funkcjami przedsiębiorstwa. Uczestnicy uczą się w jaki sposób uporać się ze skomplikowanymi decyzjami poprzez spojrzenie na problem z szerszej perspektywy, uwzględniając rolę każdego obszaru funkcjonowania firmy co sprzyja współpracy.

Podczas symulacji, uczestnicy będą zmuszeni do podejmowania długofalowych decyzji, ale także do bilansowania krótkoterminowych oraz długoterminowych celów firmy. Uczestnicy nauczą się kwestii dotyczących różnych ram teoretycznych i technik strategicznego zarządzania.

Szkolenia strategiczne zarządzanie

Tematy

 • Kluczowe koncepcje, ramy i narzędzia tworzenia strategii
 • Długoterminowe strategiczne myślenie, planowanie i wdrażanie strategii
 • Integracja obszarów funkcjonalnych podczas jednoczesnego podejmowania strategicznych decyzji
 • Sytuacje z życia, skomplikowane decyzje
 • Analiza branży
 • Świadomość finansowych konsekwencji podejmowanych decyzji
 • Budowanie długofalowej przewagi na rynku
 • Widzenie firmy jako całości
 • Rozwój misji i wizji firmy. Ustalanie celów i planowanie czynności do ich osiągnięcia.

Wyniki z nauki uczestników

 • Rozumieją dlaczego wspólne podejmowanie decyzji jest ważne. Każdy członek zespołu ma swój wkład w zakresie głównych punktów dotyczących zasobów ludzkich, badań i rozwoju, sprzedaży i finansów.
 • Rozumieją wpływ rynku na długofalowe podejmowanie decyzji.  Są świadomi tego, ze zmiany rynkowe mogą wpłynąć na strategię i wiedzą, że w związku z tym należy szybko reagować na skomplikowane problemy.
 • Mają rozwinięte strategiczne myślenie o zrównoważonym rozwoju oraz zoptymalizowanym zarządzaniu zasobami. Potrafią dokonać analizy organizacji oraz określić strategiczne kierunki.
 • Posiadają świadomość wpływu konkurencji na sytuację rynkową przedsiębiorstwa.
 • Tworzą przewagę dzięki innowacji: w niektórych sytuacjach rynki mogą się załamać, dlatego też firmy muszą reagować i wprowadzać innowacje aby utrzymać wzrost i konkurencyjność.
 • Umieją myśleć krytycznie w odniesieniu do danego problemu, sytuacji lub dylematu strategicznego.
 • Lepiej rozumieją abstrakcyjne modele i teorie dzięki nabytej wiedzy praktycznej.
 • Definiują i stosują środki finansowe związane z sukcesem strategicznym.

Kto powinien wziąć udział?

 • Menedżerowie potrzebujący zrozumienia problemów zarządzania strategicznego oraz jego zastosowania.
 • Studenci szkoły biznesowej lub uniwersytetu biorący udział w kursach związanych ze strategicznym zarządzaniem.
 • Firmowe zespoły funkcjonalnych liderów.

Sugerowany plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do strategii i planowania strategicznego (1 – 2 godziny)
 2. Wdrożenie do środowiska symulacji oraz wyjaśnienie jej zasad (0,5 – 1 godzina)
 3. Ustalanie celów dla zespołów - (15 minut)
 4. Udział w symulacji SimTeam w celu doświadczenia zmian rynkowych oraz konkurencji pomiędzy zespołami (2 – 6 godzin)
 5. Ćwiczenia tematyczne (podczas symulacji): ustalanie strategicznych celów, ocena zdarzeń rynkowych oraz dostosowanie strategii do możliwych zmian na rynku oraz czynności konkurencji
 6. Ocena symulacji oraz strategii uczestników, informacja zwrotna (0,5 – 1 godzina)

Całkowity wymagany czas: 0,5 - 1,5 dnia

 

 

 

 

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły