Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zarządzanie portfolio projektowym za pomocą symulacji biznesu online, zarządzanie projektami

Czym jest zarządzanie portfolio projektowym?

Zarządzanie projektem łączy w sobie wiele obszarów: możemy zarządzać pojedynczymi projektami lub zestawem powiązanych projektów, ale także portfolio z różnymi projektami. Zarządzanie portfolio projektowym polega na rozpoczynaniu odpowiednich projektów w odpowiednim czasie w celu dostosowania dostępnych firmowych zasobów tak, aby wszystkie projekty zostały ukończone na czas. Jeżeli organizacja bazująca na projektach potrafi zidentyfikować, skategoryzować, ocenić i przydzielić priorytety projektom, a następnie połączyć je z wymaganymi zasobami, to jest to podstawa do uzyskania przewagi nad konkurencją.

Założenia kursu

Nasza platforma symulacji biznesu online jest dobrze przystosowana do kompleksowych programów edukacyjnych związanych z zarządzaniem projektami (np.: IPMA lub PMI). Uczestnicy mogą otrzymać praktyczne doświadczenie związane z określonymi wyzwaniami z zakresu zarządzania projektem. Poniższy schemat przedstawia w jaki sposób nasza platforma może pomóc w realizacji kursów z zarządzania portfolio projektowym.

Szkolenie w zakresie zarządzania portfelem projektów

 

Powyższy wykres radarowy stanowi przykład na to jak wymiary kompetencji IPMA mogą być wspomagane za pomocą naszej platformy do symulacji biznesu. Istnieje kilka kluczowych obszarów wewnątrz trzech głównych typów wymiarów kompetencji (techniczne, kontekstowe i behawioralne) gdzie platforma jest najbardziej istotna. W następnym rozdziale znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące kompatybilnych obszarów zarządzania portfolio projektowym. Nasza platforma do symulacji biznesu online przystosowana jest do praktykowania następujących kompetencji:

Kompetencje techniczne - zarządzanie projektami

Praca w zespole. Symulacja oparta jest na pracy w zespołach. Uczestnicy pogrupowani są w zespoły tworzące wirtualną firmę.  Dzięki temu mogą w pełni doświadczyć takiej formy pracy.

Zarządzanie zasobami. Zasoby ludzkie (zatrudnianie, przydzielanie, szkolenie, itp.) są doskonale zademonstrowane podczas symulacji

Koszty i finanse. Analiza kosztów projektów i analiza marży jest dobrze zademonstrowana.

Zarządzanie zmianami. Wyzwania i zmiany związane z zasobami mogą być łatwo zademonstrowane tak samo jak przygotowanie na zmiany i zarządzanie nimi.

Kompetencje kontekstowe

  • Orientacja na projekt i portfolio. Symulacja opiera się na przedsiębiorstwach bazujących na projektach o dużych portfolio projektowych; dlatego też jest w pełni zgodna z tą kompetencją.
  • Zarządzanie personelem. Symulacja zakłada potrzeby każdej firmy na uwzględnienie kompetencji, doświadczenia i preferencji pracowników. Symuluje także proces rekrutacji i rozwoju pracowników.
  • Finanse. W symulację wbudowane są skomplikowane funkcje finansowe i księgowe. Na prośbę uczestników generowane są automatyczne raporty.

Kompetencje behawioralne

Przywództwo. Różne role w zakresie zarządzania przypisywane członkom zespołu umożliwiają ocenę wyzwań związanych z przywództwem.
Asertywność i perswazja. Dynamika zespołu kształtująca się podczas symulacji umożliwia ocenę asertywności uczestników i ich zdolności do perswazji.
Orientacja na wyniki. Symulacja w pełni obsługuje ocenę i udoskonalanie tej zdolności.
Efektywność. Symulacja w pełni obsługuje ocenę i udoskonalanie tej zdolności.Konflikty i sytuacje kryzysowe. Symulacja umożliwia zastosowanie różnych analiz przypadku (np.: w obszarze zarządzania kryzysowego) zawierających indywidualne misje sprzeczne z misjami innych członków zespołu co powoduje generowanie się konfliktów.
Ocena wartości. Scenariusze umożliwiają szkoleniowcowi monitorowanie uczestników pod tym kątem i dawanie im informacji zwrotnej dotyczącej ich zachowania. Istnieje możliwość przeprowadzania zmian w zespole i próbowania różnych ról podczas symulacji. Pomaga to także w docenianiu pracy innych ludzi.
Nasza platforma umożliwia także praktykowanie innych umiejętności miękkich związanych z zarządzaniem projektem. Oprócz wyżej wymienionych elementów związanych z IPMA, do kursu można także wdrożyć ćwiczenia związane z komunikacją i prezentacją. Uczestnicy mogą zaprezentować wyniki finansowe swojej firmy oraz strategię podczas specjalnych sesji prezentacyjnych.

Wyniki z nauki uczestników

Po udanym ukończeniu kursu uczestnicy będą:

  • Dostosowywać projekty do celów strategicznych
  • Identyfikować, oceniać projekty i nadawać im priorytety
  • Zarządzać wymaganymi zasobami i tworzyć odpowiednie kombinacje zasobów
  • Monitorować i kontrolować portfolio projektowe oraz zarządzać zmianami
  • Rozumieć znaczenie posiadania kontroli nad projektem

Kto powinien wziąć udział?

Menedżerowie pracujący dla organizacji bazujących na projektach, liderzy zarządzający wyborami projektów, menadżerowie projektów lub inne osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania portfolio projektowym.

Możliwy plan szkolenia

Podczas kursu z zarządzania portfolio projektowym sugerowane są następujące czynności:

Teoretyczne wprowadzenie do zarządzania portfolio projektowym:
- Dlaczego zarządzanie portfolio projektowym jest ważne
- Analiza i ocena projektów
- Dostosowywanie projektów do celów strategicznych
- Przypisywanie projektom priorytetów
- Łączenie projektów z wymaganymi zasobami
- Kontrolowanie projektu

Praktyka SimTeam:
- Wprowadzenie do platformy do symulacji
- Tworzenie rywalizujących ze sobą zespołów i ustanawianie celów
- Stosowanie symulacji jako rozszerzonej analizy przypadku
- Wykonywanie ćwiczeń tematycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły