Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Szkolenie z zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem symulacji biznesu online

Czym jest sytuacja kryzysowa?

Sytuacja kryzysowa jest istotnym zdarzeniem lub decyzją, która jeżeli nie spotka się z odpowiednią reakcją w odpowiednim czasie, może przerodzić się w katastrofę. Kiedy niespodziewane zdarzenia zagrożą istnieniu firmy, ekipa zarządzająca musi podjąć natychmiastowe działania mające na celu ratowanie przedsiębiorstwa. 

sytuacja kryzysowa

Kiedy firma mierzy się z dużą ilością niespodziewanych zdarzeń, rodzi się potrzeba zastosowania specjalnej formy zmiany zarządzania. Zmiana w prowadzeniu biznesu jest skomplikowaną kwestią z uwagi na stosunki wewnątrz środowiska biznesowego, organizacji, jej członków oraz wspomagających technologii. Zmiana taka wymaga współpracy wielu funkcjonalnych obszarów biznesowych i wspólnego podejmowania decyzji. Zmiana może mieć swoje źródło wewnątrz organizacji lub być wywołana czynnikami zewnętrznymi. Zarządzanie kryzysowe to warunek konieczny do osiągnięcia sukcesu i ważny czynnik w zakresie wpływów i reputacji.

W odróżnieniu od zarządzania ryzykiem, zarządzanie kryzysowe nie polega na planowaniu zdarzeń i przygotowywaniu potrzebnych działań gdy takie zdarzenia wystąpią, lecz na natychmiastowej reakcji na zdarzenie. Niemniej, obie formy zarządzania mają też wspólne charakterystyki. Na przykład, można przygotować się na określony typ zdarzenia na rynku, lecz rozmiary wpływu lub samego zdarzenia mogą znacznie wpłynąć na opracowane wcześniej plany działania.

Wykorzystanie symulacji biznesu online do realizacji szkoleń z zarządzania kryzysowego

SimTeam jest sieciową platformą symulacyjną modelującą funkcjonowanie przedsiębiorstw opartych o wiedzę. Podczas symulacji, uczestnicy tworzą poszczególne zespoły (wirtualne firmy) oraz rywalizują o projekty i pracowników na rynku.

Platforma symulacyjna pomaga w połączeniu teorii z praktyką. Podczas kursu, uczestnicy pracują na analizach przypadków skupiających się na zarządzaniu kryzysowym. Platforma wymaga od nich podejmowania szybkich decyzji i prawidłowego reagowania na zdarzenia rynkowe. Trener może wybierać spośród wielu analiz przypadków, a nawet dostosowywać je lub budować unikalną konstrukcję mającą na celu symulację wymaganych warunków oraz zdarzeń rynkowych.

simteam

Zmiany na rynku pracy i rynku projektów mogą generować sytuacje trudne dla zaangażowanych zespołów. Nasza platforma do symulacji biznesu online ułatwia uczestnikom zrozumienie w jaki sposób określone zdarzenia rynkowe wpływają na wydajność ich przedsiębiorstwa oraz w jaki sposób podejmować najlepsze decyzje dla firmy.

Wyniki z nauki uczestników

Podczas kursu uczestnicy nauczą się następujących rzeczy:

 • Zrozumieją podstawy i fundamentalne koncepcje zarządzania kryzysowego,
 • Uzyskają know-how w zakresie analizy i oceny potencjalnego ryzyka dla biznesu oraz identyfikacji sytuacji kryzysowych,
 • Pozyskają wiedzę i narzędzia do radzenia sobie z niespodziewanymi zagrożeniami,
 • Uzyskają know-how w zakresie gromadzenia istotnych danych i informacji oraz podejmowania efektywnych i konkurencyjnych decyzji w krótkim czasie,
 • Uzyskają know-how w zakresie radzenia sobie w sytuacji odejścia kluczowego członka zespołu z firmy lub utraty ważnego klienta,
 • Uzyskają know-how w zakresie sporządzania planów zarządzania kryzysowego dla firmy w celu zapewnienia ciągłości biznesowej
 • Uzyskają know-how w zakresie adaptacji do nowych technologii lub tendencji na rynku,
 • Uzyskają know-how w zakresie przygotowania do istotnych zmian oraz zarządzania tymi zmianami.

Uczestnicy z nowo nabyta wiedzą i doświadczeniem zwiększą prawdopodobieństwo udanego radzenia sobie ze zmianami w sytuacji kryzysowej oraz przetrwania przedsiębiorstwa.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia z zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem naszej platformy do symulacji biznesu online są idealne dla specjalistów z zakresu podtrzymywania biznesu, menedżerów, zespołów menedżerskich, przedsiębiorców, właścicieli firm, członków zespołów do spraw zarządzania kryzysowego oraz wszystkich, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych i taktycznych kroków lub decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego.

W szkołach biznesowych i na uniwersytetach: studenci, którzy uczestniczą w kursach menedżerskich i potrzebują doświadczenia w zarządzaniu zmianami lub sytuacjami kryzysowymi

Sugerowany przebieg kursu

Symulacja może zostać zintegrowana jako szkolenie z zarządzania kryzysowego. Jeżeli trener rozpocznie program szkoleniowy od symulacji biznesu online i nie przekaże uczestnikom, że zbliżają niespodziewane zdarzenia rynkowe oraz kryzysy biznesowe, będzie on mógł porównać to w jaki sposób poszczególni kursanci zachowują się w takich sytuacjach. Po zakończeniu symulacji trener może przeanalizować reakcje uczestników, wyniki oraz dać informację zwrotną dotyczącą ich działania.

Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego

Sugerowany plan szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania zmianami i sytuacjami kryzysowymi,
 • Wyjaśnienie zasad symulacji i wprowadzenie do środowiska nauczania,
 • Ustalenie celów dla zespołów (lub poszczególnych osób),
 • Symulacja może być uzupełniona o zadania tematyczne (np.: ćwiczenia komunikacyjne lub prezentacje wśród członków zespołów),
 • Ocena i informacje zwrotne.
 • Sugerowany czas symulacji to 0,5 – 1 dzień.
 • Symulację można także zintegrować w dłuższy program treningowy jako demonstracyjna analiza przypadku.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła językowa L² Sp. z o.o. - Language Consulting i Szkoła języków obcych Cambridge School of English

posiadane certyfikaty, wyróżnienia, tytuły