NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Personal data

EDUCATION

EXPERIENCE IN TRANSLATING

EXPERIENCE IN INTERPRETING

COMPANIES OR TRANSLATION AGENCIES YOU HAVE COOPERATED WITH

TRANSLATORS/INTERPRETERS YOU HAVE COOPERATED WITH

Translation

EXPECTED REMUNERATION: Written translation

EXPECTED REMUNERATION: Interpreting

EXPECTED REMUNERATION: Proofreading

CONSTRUCTION

EDUCATION+

ECONOMY AND BANKING

IT/TELECOMMUNICATIONS

CULTURE & ART

ARTS AND HUMANITIES

SCIENCE

MEDICINE

LAW

INDUSTRY/ENGINEERING

ADVERTISEMENT AND MARKETING

SPORTS/TOURISM

Allowed file extensions: .pdf, .doc, .docx ,.odt, .rtf

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest L2 – Language Consulting sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Marszałkowska 8/17, 00-590 Warszawa, tel.: 22-622-40-98, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, którego dotyczy złożona aplikacja lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.